Novi logotip za budućnost kompanije

Novi logotip kompanije – Nakon 19 godina poslovanja kompanija Auto stakla Ivanić 2019. godine je “obukla” novi logo koji je zaokružio skoro dve decenije poslovanja.

Kompanija je na taj način kreirala nove pozicije za razvoj kompanije u budućnosti.

Novi logotip kompanije Auto stakla Ivanić sadrži elemente koji su se nalazili i na starom logotipu. Oni su unapređeni kako bi bili prilagođeni za buduće poslovanje i lakše apliciranje u svim medijima.

Osvežen novi izgled logotipa kompanije Auto stakla Ivanić pokazuje spremnost kompanije da prati trendove i da ih isprati i u budućnosti, kao i da postavlja nove standarde na tržištu u svojoj delatnosti.

Sa psihološkog aspekta klijenti i saradnici uvek više veruju u brend ukoliko imaju saznanje da kompanija koja stoji iza njega vodi računa i razmišlja o budućem poslovanju.

Rebrending logotipa nastao je kao rezultat kraćeg istraživanja tržišta i ponašanja kupaca na tržištu auto stakala.

Rebrending u poslovanju je neophodan iz više razloga, a najvažniji je praćenje standarda i trendova na tržištu, kao i zaštita logotipa koju kompanija Auto stakla Ivanić sada poseduje.

Kompanija Auto stakla Ivanić je novim logotipom predstavila tržištu jednostavnost koja je danas svetski trend.

U narednom periodu će sistematski biti promenjeni svi vizuelni elementi kompanije.

Hvala Vam na poverenju koje nam ukazujete.

Kompanija Auto stakla Ivanić