PMA Tools – oprema za auto staklo koja se prepoznaje

PMA Tools kontinuirano kreira inovacije u automobilskoj industriji. Kompanija koja se dugi niz godina bavi kreiranjem savremene opreme za auto stakla ima bogato iskustvo u ovoj oblasti. Iako danas ove dve reči u nazivu idu zajedno, zapravo su nastale kao odvojene firme. PMA je stvorena 1993. godine, a Tools 1994. godine. U to vreme je staklo za automobilsku upotrebu bilo vrlo jednostavnog dizajna, konstrukcije i načina postavljanja. Od tih godina do danas, znatno su se stvari promenile. Uzrok tome je razvoj savremene tehnike i tehnologije u automobilskoj industriji. Danas su PMA Tools proizvodi simbol za kvalitet, preciznost i trajnost. Sama kompanija uvećavala se bez prestanka, kako bi se ispunili svi zahtevi tržišta i kreirala napredna rešenja.

PMA Tools je čuvena nemačka kompanija, sa sedištem u blizini Dizeldorfa. Vrlo rano je prepoznala da se standardi u automobilskoj industriji neprestano menjaju i unapređuju. Trendovi se kontinuirano prate i uvode. O njihovom značaju govori i težnja kompanije da postavlja sopstvene, sve više ciljeve u specijalizovanom poslovanju. Uz moderne proizvodne procese i unikatne materijale, dobijaju se alati vrhunskih performansi. Ugled koji ima PMA Tools potvrđuje poverenje kupaca, koji su rasprostranjeni u više od 100 zemalja širom sveta.

Širok dijapazon PMA Tools specijalizovanih proizvoda za tržište automobila

Osnov na kojem se zasniva PMA Tools asortiman, jeste raznovrsnost. PMA Tools proizvodi kreiraju se sa akcentom da uvek budu unikatni. Teži se održavanju proizvoda koji zadovoljavaju raznovrsne potrebe industrije i koji su neosporno i uvek popularni. Uz podsticanje razvoja inovacija, uspostavljaju se linije nadležnosti i odgovornosti za realizaciju novih ideja. Kao rezultat takvog odnosa, kreirani su brojni proizvodi, koji u potpunosti ispunjavaju sve zahteve za demontažu, montažu i popravku automobilskog stakla. Širok dijapazon artikala svrstan je u određene, ne tako malobrojne kategorije:

  • Rezervni delovi za postavljanje stakla;
  • Keder-gume;
  • Lajsne;
  • Univerzalni profili;
  • Senzorska tehnika;
  • Raznovrsni alati;
  • Nosači i konektori.

Pretežno tržište na kojima se PMA Tools proizvodi plasiraju jeste u okviru industrije zamenskih stakala i neophodnih delova za kvalitetnu realizaciju usluga reparacije. Kao napredna i proaktivna kompanija, teži da ostvaruje rast na svim tržišnim segmentima, bez stagnacije. U pogledu težnje da se proširuju linije PMA Tools proizvoda, ostvaruje se jasna vizija kompanije – postaviti standarde kvaliteta proizvoda i usluga kao svetski kompetentan i pouzdan partner za sveobuhvatna rešenja. Uz inovativnu energiju i tradiciju, posvećuje se pažnja ostvarenju trajnih odnosa sa svim partnerima, kako u lancu nabavke, tako i u procesu prodaje. Stvaranje vrednosti za kupce, klijente, distributere i sve druge poslovne partnere, temelj je na kome PMA Tools proizvodi stiču imidž, prepoznatljivost i preferiranost na tržištu.

Širenje biznisa i standardizacija kao osnov za tržišni uspeh

Od trgovine na veliko lajsnama, do međunarodnog inovativnog proizvođača aritkala za auto staklo, ispisala se bogata istorija PMA Tools kompanije. Davne 2004. godine akreditovan je standard kvaliteta ISO 9001. Zatim su otvorene filijale u Francuskoj i Španiji. Osam godina kasnije otvorena je filijala u SAD-u, a 2019. godine i u Kini. Tokom prethodne godine izvršena je akreditacija standarda ISO 9001, prema najnovijoj reviziji iz 2015. godine.

Plasiranje proizvoda na tržište vrši se uz razvijen sistem distribucije, otvorene filijale, ogranke i predstavništva. Uz sve to, dobijanje ekskluzivnih ugovora i prava za upotrebu i plasiranje PMA Tools proizvoda obezbedili su i prepoznatljivi auto servisi. Njihova inovativnost, kvalitetan i praktičan pristup prepoznaju se u velikom broju drugih firmi koje se bave sličnim uslugama.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte naš call centar