Inovacije u oblasti auto stakla

GLEDAJTE PUT NA VAŠOJ KOMANDNOJ TABLI… U ISTO VREME

Pre samo nekoliko godina, upotreba ekrana u automobilima je smatrana luksuzom posebno rezervisanim za visokotehnološka vozila. Danas, brz razvoj u automobilskoj industriji (posebno onom delu koji se odnosi na sistem vozila koji kombinuje zabavu i dostavu informacija vozaču i putnicima). IVI sistem koristi audio/video, pristup, tačskrin, tastaturu i druge tipove uređaja kako bi obezbedio ovaj tip usluga), kao i razvoj navigacionih sistema su od displeja napravili centralni deo u većini dizajna automobila.

HUD projekat informacija na komandnoj table koja se nalazi na vetrobranskom staklu u vidnom polju vozača, time pomažući i čuvajući bezbenost i Vaše oči na putu svo vreme. Kako kola postaju sve više povezana, HUD se uvodi kao preferiran sistem displeja za sve tipove i modele. Poslednji razvoj u HUD tehnologiji (kao što je izmenjena realnost) se staraju da se ovaj trend nastavi.

Ključna tačka je uvek na putu

Sa HUD sistemima, brzina kretanja, broj obrtaja, signali upozorenja, radio  I uskoro mnogi drugi tipovi podataka, biće prikazani na samom vetrobranu. Prikazom podataka na ključnoj tački u vidnom polju vozača auto stakla, ne morate da sklanjate Vaše oči kako bi videli HUD poruke. Ostajete sveži i fokusirani na put tokom celog putovanja.

Koliko god futuristički zvučalo, HUD tehnologija je među nama već dugo vremena. Prvi HUD sistemi su razvijeni za pilote II svetskog rata (njima su trebale informacije iznad pozicije vidnog polja pilota) i tokom ’70-ih godina bili su uobičajena pojava u komercijalnim avionima.