Novo pakovanje za bezbedniji transport

Nova pakovanja auto stakla – manje slomljenih auto stakla

AGC fabrike u Evropi počinju da uvode novu standardizaciju pakovanja za svoje proizvode od stakla. Cilj je da se nastavi sa podizanjem kvaliteta standarda i kupčeve satisfakcije. Sve to kroz redukovanje rizika od lomljenja tokom transporta i manipulacije auto staklima.

Zašto promena?

Varijacije AGC-ovih fabrika sa proizvodnjom i objekata sa prepakivanjem auto stakla su dovele do situacije sa previše različitih formata sanduka i do 12 različitih tipova materijala unutar sanduka. Ovo će od sada biti redukovano na 25 standardizovanih sanduka za pakovanje vetrobranskih auto stakala. Njihov dizajn će takođe biti poboljšan. Materijali će biti jači kako bi podigli bezbednost prilikom transporta i redukovalil mogućnost lomljenja auto stakla.