Fokus na adas zone vetrobrana

U proteklom periodu objasnili smo da je AGC preuzeo inicijativu da uvrsti sopstvene ADAS usklađene propise za zamenu vetrobrana (NAPREDNI SISTEMI ZA ASISTENCIJE VOZAČU).

Jedan od prvih koraka je da se utvrde specifikacije za kameru i LIDAR (detektovanje svetla i kiše) zone na vetrobranu – kritična područja na staklu za ADAS aplikacije.

Ove specifikacije su fokusirane na tri glavna aspekta: jasno vidno polje (tako da kamera može da vidi kroz vetrobran); optimalan optički kvalitet (tako da pregled kamerom nije deformisan kroz vetrobran); i tačnu poziciju kamere na vetrobranu.

Kako je AGC ustvari razvio ove specifikacije? Kao svetski lider na tržištu sa auto-staklima, mi smo u mogućnosti da koristimo četiri glavna izvora:

  • AGC je OE (proizvođač originalne opreme) dobavljač za mnoge nove modele automobile opremljenim sa ADAS-om, tako da možemo direktno preneti ove specifikacije;
  • Gde je potrebno mi prilazimo ADAS proizvođačima opreme, kao što su proizvođači kamera i dijagnostičarima;
  • Za ispitivanje i validaciju mi ubacujemo u AGC znatne resurse za istraživanje i razvoj;
  • ADAS je svetski trend tako da se kroz procese povezujemo sa globalnom AGC mrežom.

AGC je već kompletno proverio više od 200 vetrobrana i preuzeo više od 1500 mera za optički kvalitet.

Na ovaj način, AGC je u mogućnosti da prati ADAS razvoj sa 100% sigurnošću za vetrobranske specifikacije za aftermarket čim se novi model vozila pojavi na tržištu.